นงนภัส เข็มพรมมา


เปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนท่าบ่อ 24/ส.ค/61
เขียนโดย นงนภัส เข็มพรมมา โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

รวมรูปกิจกรรม Science Show ระดับมัธยมปลาย โดย น.สเจนจิรา เทพาขันธ์
น.ส นิศารัตน์ ก้อนต๊ะเสน น.ส นงนภัส เข็มพรมมาเรื่องราวอื่น ๆ ของ นงนภัส เข็มพรมมา

เปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนท่าบ่อ 24/ส.ค/61
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนท่าบ่อ 24/ส.ค/61
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
พุฒิพงศ์ สว่างศรี
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
สุรีพร จันทร์ทอง
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม


5 Terre
ลาภวุฒิ หัดวิมล
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
คณาวุฒิ เพียงงาม
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
กฤษณาพร ดีขยัน
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
พัชรินทร์ แซ่ท้าว
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
ชลธิชา ทองมาก
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team