ธวัชชัย เขตภักดิ์


ทำวัตร
เขียนโดย ธวัชชัย เขตภักดิ์ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

กะผมได้มาทำวัตรที่วัดของหมู่บ้านแสนสุข ทุกวันพระ ในเทศกาลเข้าพรรษาเรื่องราวอื่น ๆ ของ ธวัชชัย เขตภักดิ์

ทำวัตร
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ธนวัฒน์ ด้วงเกื้อ
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
อัษฎาวุธ มูลเค้า
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
วีรเชษฐ์ กันทิสา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ศิริลักษณ์ สุขสร้อย
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ธวัลรัตน์ ถามูลเเสน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
กมลพร สีลาวงศ์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
โยธกา สุกใส
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team