ณิชาภัทร บุตรสาท


Guidance activities
เขียนโดย ณิชาภัทร บุตรสาท โรงเรียน

ช่วยงานรำในห้อง ในโครงการฝึกทักษะการแสดงนาฏศิลป์แก่เด็กและเยาวชน 10.09.61เรื่องราวอื่น ๆ ของ ณิชาภัทร บุตรสาท

Guidance activities
โรงเรียน


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
วัชรพล จินดาหอม
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
กฤติธี หล้าดอน
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
สิรามล แสงรัตน์
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา


5 Terre
พรพิมล มหาจันทร์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
เด็กหญิงปราณี ธรรมราช
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
ชลจิรา นุ่นสง
โรงเรียนสตรีพัทลุง


5 Terre
พระนา เเยกโคกสูง
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team