สุธาสินี แสงสว่าง


สัญลักษณ์เด่นของตัวฉัน
เขียนโดย สุธาสินี แสงสว่าง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

แสงสว่าง คือเหมือนเป็นจุดเด่นในตัวฉันที่จะพาไปสู่เป้าหมายของฉันเรื่องราวอื่น ๆ ของ สุธาสินี แสงสว่าง

สัญลักษณ์เด่นของตัวฉัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ศิริฑามาศ มาลา
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre
ศรีรัตน์ แสงบุดดา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ศุภวิชญ์ แสงเพชร
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ทิปภา บุตรวงษ์
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
พานเพชร วังคีรี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
รัชพล พัดพรม
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สุพัตรา ตะวงษา
โรงเรียนสังคมวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team