ปฐมาวดี เพ็งมี


เส้นทางอาชีพในอนาคต
เขียนโดย ปฐมาวดี เพ็งมี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ชอบรำตั้งแต่เด็ก เป็นนางรำ อยากเป็นครูนาฏศิลป์ ชอบวาดรูป ชอบความท่าทาย เรียน รด. จบมัธยมปลายจะไปสอบนายร้อยตำรวจ ถ้าไม่ผ่านจะไปเป็นครูนาฏศิลป์เรื่องราวอื่น ๆ ของ ปฐมาวดี เพ็งมี

เส้นทางอาชีพในอนาคต
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียน
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ทักษิณ รักสัตย์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
จิราวรรณ คุณชื่น
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ศศิกานต์ เย็นทรัพย์ศิริ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ปาริชาติ คุณความดี
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
วิริยา วันทอง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
สุกัญญา กุลวงษ์
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ทักษิณ ศิลปชัย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team