พิมมาดา วงค์เมทา


เช้าที่สดใส ทำบุญใส่บาตรข้าวประดับดิน
เขียนโดย พิมมาดา วงค์เมทา โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

เช้าที่สดใส ทำบุญใส่บาตรข้าวประดับดินเรื่องราวอื่น ๆ ของ พิมมาดา วงค์เมทา

เช้าที่สดใส ทำบุญใส่บาตรข้าวประดับดิน
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อโณทัย ช่วยโสม
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สุทธิดา ทรงกฎ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
พิจิตรา คำนก
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร


5 Terre
ศิรินญา พลีจันทร์
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
ณัฐพนธ์ สมแก้ว
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อทิติยา ทนหงษา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
จิราวรรณ บุญเสริม
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team