ณรงค์ฤทธิ์ คำดี


เป็นเชียร์หลีดเดอร์ในงานปาริชาติเกมส์ ครั้งที่21 ณ โรงเรียนท่าบ่อ
เขียนโดย ณรงค์ฤทธิ์ คำดี โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องราวอื่น ๆ ของ ณรงค์ฤทธิ์ คำดี

เป็นเชียร์หลีดเดอร์ในงานปาริชาติเกมส์ ครั้งที่21 ณ โรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ปาริฉัตร เสียงเย็น
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
Chaninton Wikultap
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
ฟาริดา พรหมมา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ธัญจิรา ชัยปัญหา
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
Along suko
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
นิติพันธ์ สวัสดิ์ธรรม
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ภัทรพร ภารตุ้มเหลา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team