ศิรามาส จันปุ่ม


fang. m.4/7
เขียนโดย ศิรามาส จันปุ่ม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย) 12744เรื่องราวอื่น ๆ ของ ศิรามาส จันปุ่ม

นส.ศิรามาส จันปุ่ม ม.4/7
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
fang. m.4/7
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ชมพูนุท อัคสี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
วราภรณ์ ปัญญารส
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
สาคา เจ๊กรัก
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
กฤษฎา คำพิลา
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
ชนิตา ก้อนสี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
จันทนา ยาพัด
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
ชัชรินทร์ พงษ์สุระ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team