ปราณปริยา ยอดคีรี


นางสาวปราณปริยา ยอดคีรีม.5/5เลขที่20
เขียนโดย ปราณปริยา ยอดคีรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

แรงบันดาลใจในการเรียนต่อมาจากพ่อแม่ ท่านทำงานหนักเหนื่อยไม่ได้พักผ่อนแต่ท่านก็ไม่บ่นสักคำ เราต้องตั้งใจเรียนให้สมกับหยาดเหงื่อของท่าน ทำให้ท่านมีความสุขอยู่สุขสบายเรื่องราวอื่น ๆ ของ ปราณปริยา ยอดคีรี

นางสาวปราณปริยา ยอดคีรีม.5/5เลขที่20
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Information
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ชนิษฐา คงแต่ทรัพย์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
พัชรากร ศรีมา
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม


5 Terre
อนันต์ พลานุกร
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
ณิชากร สายสุพรรณ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ภาณุพงศ์​ ธิสาร
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
ชัชวาล ศิริธร
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
นิชาดา ทำเนาว์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team