จุฬาลักษณ์ จำรัสกุล


นางสาวจุฬาลักษณ์ จำรัสกุล ชั้นม.5/5 เลขที่7
เขียนโดย จุฬาลักษณ์ จำรัสกุล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

แรงบันดานใจในการเรียนต่อ คือครอบครัวคะ ยิ่งเวลาเห็นครอบครัวบนว่าเหนื่อย ก็ยิ่งอยากเรียนเพิ่มมากขึ้นคะเรื่องราวอื่น ๆ ของ จุฬาลักษณ์ จำรัสกุล

นางสาวจุฬาลักษณ์ จำรัสกุล ชั้นม.5/5 เลขที่7
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
My story
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สุพรรณษา ศรีสงคราม
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ธนภรณ์ ธรรมสุข
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ศักดิ์นาวา จันทะบูรณ์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
สิทธิพล จินดาหอม
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
มินตรา วิริยะวงจันโท
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
วเรศ พิมพันธุ์
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
จีรนันท์ เหล่าผ่า
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team