ศรินทร์ดา ชัยปาน


แข่งโครงงานคุณธรรม@โคราช
เขียนโดย ศรินทร์ดา ชัยปาน โรงเรียน

แข่งโครงงานคุณธรรมที่โคราชเรื่องราวอื่น ๆ ของ ศรินทร์ดา ชัยปาน

แข่งโครงงานคุณธรรม@โคราช
โรงเรียน
จิตอาสากิจกรรมแนะแนว
โรงเรียน


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
จิรศักดิ์ อาสาชาติ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
อินทิรา ปัดสำราญ
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre
เดชอนันต์ คล่องดี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
อธิติยา แจ่มรัตนกุล
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
ธัญ​ชนก​ ดงราษี​
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
Apinya Charthong
โรงเรียนเมืองศรีเทพ


5 Terre
ศิรินุช ปราบพาล
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team