อินทราทิตย์ วันทอง


ผลการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ
เขียนโดย อินทราทิตย์ วันทอง โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

กะผม นาย อินทราทิตย์ วัยทอง ด้านบุคลิกภาพที่โดดเด่นของผมคือ นักลงมือทำผู้เคร่งครัดเป็นผู้ที่มุ่งมั้นมีแรงจงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับสูง พร้อมทั้งมีระเบียบวินัยสูงมักจะไห้ความใส่ใจในรายระเอียดมีความเข้มงวดและไห้ความสำคัญ ระเบียบปฏิบัติสูงไม่ชอบความยึดหยุ่นแต่เน้นหลักการและกฏเกณฑ์ในการทำงานและการตัดสินใจมีวินัยในตนเองและมีความยึดติดกับกฏระเบียบชอบทำกิจกรรมและงานต่างไให้เป็นไปตามกำหนดการเรื่องราวอื่น ๆ ของ อินทราทิตย์ วันทอง

นำเสนอ เรื่อง R C A หน้าชัั้นเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ผลการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำเมนูอาหาร ลาบหมู
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ปลูกต้นไม้ ทำความดี เพื่อพ่อ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
มนัสนันท์ ถาแก้ว
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
เฟื่องฟ้า วงษ์พุทธา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre
ปณิดา บุญประดับ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
วิลาสินี คงสี
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
วลัยรัตน์ บุดนนท์
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
อรสา โสภา
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre
วรปรัชญ์ หาญชู
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team