ธีรภัทร์ แสงไชยาเขียนโดย ธีรภัทร์ แสงไชยา โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)

แสดงละครวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย 2561 ณ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาเษกเรื่องราวอื่น ๆ ของ ธีรภัทร์ แสงไชยา

โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
หญิง หยก
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
น้ำฝน ฐานสีมี
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ระวีพร อาถนา
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
พิรดา มาทอง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
พันธวัช อินทร์จันทร์
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre
ปฐมาวดี เพ็งมี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
วิมาดา พุ่มเพ็ง
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team