อัจฉริยพร ชาวดรเขียนโดย อัจฉริยพร ชาวดร โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องราวอื่น ๆ ของ อัจฉริยพร ชาวดร

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)

 5 Terre
ฐิติกร งามเลิศ
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
นลิณี ฮ้อยคำภา
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ธัญชนก สายศรี
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
สุธิชัย จันลา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ศิรดา นิ่มนนท์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
มุกดารัตน์ เกตุแกัว
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
พรทิพย์ บุญสาย
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team