จารวี ศรีสวัสดิ์

เรื่องราวอื่น ๆ ของ จารวี ศรีสวัสดิ์

โครงการส่งเสริมการอ่าน อ่านงานเขียนเรียนกับกวีซีไรต์ ณ วันที่ 2 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรียนวิชาเเนะแนว
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
นนทพัทธ์ ไชยพง
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
ทรายแก้ว สุขสำราญ
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ดาราวดี น้ำพ่วง
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
เจนจิรา มะธุผา
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
เตชทัต วงค์กอ
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
sirapob sittijak
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ณัฏฐ์นรี เพชรเกตุ
โรงเรียนปากพนัง
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team