ปภาวิชญ์ เจริญสุข


ร่วมเข้าค่ายกิจกรรมชุมนุมเยาวชน
เขียนโดย ปภาวิชญ์ เจริญสุข โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

25-5-2561
ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนประจำปี 2561 ของสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ณ ภูฝอยลม ต.ทับกุง อ.หนองเเสง จ.อุดรธานีเรื่องราวอื่น ๆ ของ ปภาวิชญ์ เจริญสุข

ร่วมเข้าค่ายกิจกรรมชุมนุมเยาวชน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ดิษย์ ป้องคำไหล
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อัจฉรา สิงห์กลาง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ทวีวัฒน์ ใจบุญ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
วุฒิพงษ์ พลแสง
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อภิลดา คชวงศ์
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre
วัฒนา อุดมศักดิ์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
อัษฎาวุธ อรรคราช
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team