ระพีพรรณ ทองอินทร์


Open House Thabo School
เขียนโดย ระพีพรรณ ทองอินทร์ โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

กิจกรรม Open House ของโรงเรียนท่าบ่อจัดขึ้นเมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม
และดิฉันได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเป็นวิทยากร ซุ้มนิทรรศการในหมวดวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ในส่วนของเนื้อหาการใช้เครื่องมือแล็บทางฟิสิกส์ คือ แอร์แทค เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำไปประยุกต์ในฟิสิกส์ได้ในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น พิสูจน์ กฏของโมเมนตัม การวัดค่าความเร็ว การวัดค่าความเร่ง จากสมการการเคลื่อนที่ได้ และยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเรื่องราวอื่น ๆ ของ ระพีพรรณ ทองอินทร์

กิจกรรมการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.ต้น
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
จิตอาสา ที่โรงพยายาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
Open House Thabo School
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันเพชรประกายแสง
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันครูแห่งชาติ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
การแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
จันทวรรณ​ นิลดำ
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre
บุญฐริกา เนตรนาวี
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
อนุสรา คำปันปู่
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
เฉลิมชัย ทองเพชร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สิทธิศักดิ์ อรรถโกวิทวิทยา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์


5 Terre
รัตนาภรณ์ ก้อนจันทร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
สุกัญญา โสดาบุตร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team