ปรียาลักษณ์ แพ่งพิสาร


ฮัลโหลล เฟิร์นเองง
เขียนโดย ปรียาลักษณ์ แพ่งพิสาร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

สวัสดีค่าาา ชื่อนางสาวปรียาลักษณ์ แพ่งพิสาร ชื่อเล่น เฟิร์นค่ะ อายุ15ปี เรียนอยู่ชั้น ม.4/7 ค่ะ ชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นกับพละและภาษาไทยค่ะ เวลาว่างชอบเล่นเกมค่ะ อนาคตอยากเป็นแอร์โฮสเตทค่าาเรื่องราวอื่น ๆ ของ ปรียาลักษณ์ แพ่งพิสาร

ฮัลโหลล เฟิร์นเองง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
นริศรา ภูงามเขียว
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
Arnan Potchongkhan
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre
บุณพจน์ คุ้มสมบัติ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ปิยะดา ใจไธสง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ธารา ปาระขะมาลย์
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
รัชฎาวดี จันทร์ทอง
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
อัจฉรา สิงห์กลาง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team