อัครวิทย์ พลดง


เข้ารวมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 2560
เขียนโดย อัครวิทย์ พลดง โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

เข้ารวมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในสัปดาห์วิทยศาสตร์ประจำปี2560เรื่องราวอื่น ๆ ของ อัครวิทย์ พลดง

เข้ารวมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 2560
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันเรึ่มใช้งาน จ.6สิงหาคม61
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียน

 5 Terre
ภูชิต สงวนพิมพ์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
อรัญญา ประทุมทิพย์
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
คณิตษร วงศ์อ่อน
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อัฐพล เสียงล้ำ
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
สุพัตรา พรรณขาม
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
นางสาวกนิษฐา ยะสุนทร
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
เสาวรัตน์ มะเมีย
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team