เรียนการทำอาหารไทยสนุกจริงกินได้มั้ยมาดูกัน
เขียนโดย โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1

          การทำอาหารเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมาก การทำอาหารไม่เป็นเพียงการทำเพื่อกินเพียงอย่างเดียว แต่มันคืองานศิลปะแบบหนึ่งในความคิดของข้าพเจ้าเรื่องราวอื่น ๆ ของ

หนังสั้นเรื่องแรกในชีวิ
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
เรียนการทำอาหารไทยสนุกจริงกินได้มั้ยมาดูกัน
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
Snare Solo Thailand Drumline 2015
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
แสดงโชว์ที่หน้าศาลากลางสมุทรปราการ..
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
Workshop การเล่นเครื่องเพอคัชชั่นขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre

โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team