นาตาลี ดีมากมาย


เรียนการทำอาหารไทยสนุกจริงกินได้มั้ยมาดูกัน
เขียนโดย นาตาลี ดีมากมาย โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1

          การทำอาหารเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมาก การทำอาหารไม่เป็นเพียงการทำเพื่อกินเพียงอย่างเดียว แต่มันคืองานศิลปะแบบหนึ่งในความคิดของข้าพเจ้าเรื่องราวอื่น ๆ ของ นาตาลี ดีมากมาย

หนังสั้นเรื่องแรกในชีวิ
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
เรียนการทำอาหารไทยสนุกจริงกินได้มั้ยมาดูกัน
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
Snare Solo Thailand Drumline 2015
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
แสดงโชว์ที่หน้าศาลากลางสมุทรปราการ..
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
Workshop การเล่นเครื่องเพอคัชชั่นขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ทศพร สารีราช
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
นรินทร ลินทะจะกะ
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
อริสมันส์ อินทะกนก
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ปานชีวา ขุมทอง
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
ภาวิณี ชัยเนตร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
กันยารัตน์ ทองสองแก้ว
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
นาย ณัฐนันท์ เหล็กเพ็ชร์
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team