อัญชลี สีมอซา


วันวิทยาศาสตร์
เขียนโดย อัญชลี สีมอซา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผ่อนคลายความตรึงเครียด ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเกิดความประทับใจเรื่องราวอื่น ๆ ของ อัญชลี สีมอซา

story แนะนำตัว
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องราวของฉัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ภารวี เเสงศรี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


5 Terre
มยุรฉัตร สมสวัดิ์
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
รจนา ภูผาสุข
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
นัทวุฒิ ทุดปอ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
นิชา กองศรี
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อนนท์ เทพรักษ์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
เจนจิรา เทพาขันธ์
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team