อัษฎาวุธ สุขเเสงดี


เรื่องราวอื่น ๆ ของ อัษฎาวุธ สุขเเสงดี

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานเเละพลังงานทดเเทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 30/08/61
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Bid Cleaning Day 22/08/61 ถอนหญ้ารอบหน้าเสาธง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน

 5 Terre
พัชรากร ศรีมา
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม


5 Terre
กนกนิภา แปงศรี
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม


5 Terre
อโณทัย ช่วยโสม
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สหรัถ ขำเนตน
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
จิราภรณ์ ปารสิทธิ์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
อัจฉริยพร ชาวดร
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
อินทิรา ปัดสำราญ
โรงเรียนบึงกาฬ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team