ปฐมาวดี ปรีชา


น.ส.ปฐมาวดี ปรีชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/5
เขียนโดย ปฐมาวดี ปรีชา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวปฐมาวดี ปรีชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 อายุ17ปี ฉันเกิดวันที่ 21/06/44 ดิฉันเป้นจิตอาสาของโรงเรียนปากคาดพิทยาคมค่ะเรื่องราวอื่น ๆ ของ ปฐมาวดี ปรีชา

น.ส.ปฐมาวดี ปรีชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/5
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เฟรมค่ะ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
จุฑาทิพย์ สุวรรณมุง
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม


5 Terre
Sudarat Tangjiai
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre
พรรณพษา เที่ยงขันธ์
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
มงคลชัย ทองสุมาตร
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
วราภรณ์ ปัญญารส
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ภัทรวรรณ บัวพันธุ์งาม
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
Dream PLAY
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team