สุภาพร แก้วขาว


นางสาวสุภาพร แก้วขาว ม.5/5 เลขที่10
เขียนโดย สุภาพร แก้วขาว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

แรงบันดานใจคือการที่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองอยากเป็นคือ พยาบาลเรื่องราวอื่น ๆ ของ สุภาพร แก้วขาว

นางสาวสุภาพร แก้วขาว ม.5/5 เลขที่10
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ฟิล์มเป็นคนตัวเล็ก
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สัจจพร อินทร์สุทธิ์
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา


5 Terre
พิลาศลักษณ์ เสริมพงษ์
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม


5 Terre
พุฒิพงศ์ เทพี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


5 Terre
pacharapol kappako
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
เพ็ญวิภา ตนสารี
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
เกวลิน แก้วอินทร์
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
ชรินธร ภูหนองโอง
โรงเรียนสังคมวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team