ทิพวรรณ ชานกัน


ล้างห้องน้ำครู
เขียนโดย ทิพวรรณ ชานกัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

28/8/2018 ล้างห้องน้ำครู รู้สึกดีใจที่ได้ทำจิตอาสาเพื่อส่วนรวมและทำงานร่วมกับคนอื่นเรื่องราวอื่น ๆ ของ ทิพวรรณ ชานกัน

ล้างห้องน้ำครู
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ประภาพร อินทรักษา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
อทิตติยา เทียกทอง
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
ณัฐพงษ์ ขำสุเลิศ
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ชุติมา สมชัย
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
ธมลวรรณ กุลสุวรรณ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ปฏิภาณ ประเสริฐไชยกุล
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร


5 Terre
สุธิ สว่างศรี
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team