ธีรดา ราชโยธี


TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ปี2561
เขียนโดย ธีรดา ราชโยธี โรงเรียน

ได้เข้าประกวดผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่28 กุมภาพันธ์ 2561 ณโรงเเรมพลูเเมน จังหวัดขอนเเก่นเรื่องราวอื่น ๆ ของ ธีรดา ราชโยธี

ค่ายบพ.ที่จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียน
บพ./60
โรงเรียน
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียน
เเกนนำทักษะชีวิต สพม.21
โรงเรียน
ค่ายภาษาไทย
โรงเรียน
เครือข่ายชมรมTO BE NUMBER ONE
โรงเรียน
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี2561
โรงเรียน
TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ปี2561
โรงเรียน
TO BE NUMBER ONE CAMP 18
โรงเรียน


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
มุฑิตา ภูมาศ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
รัฐภูมิ สีดา
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre
วณัฐชา พงษ์สมบูรณ์
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
วนิดา เข็มพรมมา
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
ยุวดี ศรีเทศ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
ศุภณัฐ เเช่มชูกุล
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
กัญญาณัฐ คุ้มเขว้า
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team