เขมมิกา วันดี


Open house โรงเรียนท่าบ่อ
เขียนโดย เขมมิกา วันดี โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

ได้จัดทำบูธขนม ของชุมนุมเคมีน่ารู้ เหนื่อยนะแต่สนุกมาก
24/8/61เรื่องราวอื่น ๆ ของ เขมมิกา วันดี

Open house โรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรียนชีวะ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรียนชีวะ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อภิรพร สอนโพธิ์
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
จิราวรรณ คุณชื่น
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre
ดวงฤทัย สายด้วง
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ฉัตรชดา ปะโจทะนัง
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre
วิมลวรรณ บุญยบุตร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ณัฐพร ศรีกะภา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ภาคิน ชนูนันท์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team