กันต์ฤทัย ศรีธร


• แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ •
เขียนโดย กันต์ฤทัย ศรีธร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

คือ พ่อกับแม่ เพราะพ่อกับแม่เป็นเหมือนทุกๆอย่างในชีวิต อยากตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียนและใฝ่เรียนให้จบเพื่อให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเรื่องราวอื่น ๆ ของ กันต์ฤทัย ศรีธร

• แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ •
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ความภาคภูมิใจของฉัน !!
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Big cleaning day !!
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
มานิตา ทวีสุข
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สุปราณี วิชัย
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
กัณสุมา เปียโชติ
โรงเรียนสิงห์บุรี


5 Terre
เมธาวี เชื้อไพบูรณ์
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี


5 Terre
ณัฐพล จันทร์เสวก
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
เมทิกา ทรงยศ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
สรวีย์ ตุ่มภา
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team