ธนพัฒน์ วิทยาวุฒิ


แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อคือ
เขียนโดย ธนพัฒน์ วิทยาวุฒิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

พ่อแม่ คือผู้ที่เราเคารพนับถือแล้วช่วยเราได้หลายๆเรื่องและเพื่อนๆที่ช่วยทำงานบ้าง และเราอยากมีอนาคตที่ดีเรื่องราวอื่น ๆ ของ ธนพัฒน์ วิทยาวุฒิ

แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อคือ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อคือ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรม Big cleaning Day ช่วยกันทำความสะอาด วันที่22 สิงหาคม พ.ศ2561
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ญาณิศา บำรุงชู
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
ชวิทย์ พระภูมี
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
อรชา นาคแท้
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
ดุสิตา จันทสาร
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre
นันนรินทร์ นันทะ
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
นฤมล วัสสะนัน
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


5 Terre
เสาวลักษณ์ ศรีจันทร์
โรงเรียนสังคมวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team