กำไร ศรีจันทร์


กิจกรรม Big Cleaning Day ช่วยกันทำความสะอาด วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ. ศ. 2561
เขียนโดย กำไร ศรีจันทร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เรื่องราวอื่น ๆ ของ กำไร ศรีจันทร์

เเรงบันดาลใจในการศึกษาต่อคือ การที่ได้เปนจิตรกรรมมืออาชีพ มีรายได้ดีเลี้ยงครอบครัว
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรม Big Cleaning Day ช่วยกันทำความสะอาด วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ. ศ. 2561
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
บัณฑิตา แสนทรัพย์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
สุทธิตา คงกระเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
อมรา สมบัติศรี
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre
ภาณุเดช นามวงษ์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
สุภิกาฑ์ สาริยา
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
รุจิรา ผิวขำ
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
พัชรากร ศรีมา
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team