อัมรินทร์ โพธิปัก


กิจกรรมวันไหว้ครู
เขียนโดย อัมรินทร์ โพธิปัก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม วันที่ 14 มิถุนายน 2561เรื่องราวอื่น ๆ ของ อัมรินทร์ โพธิปัก

กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ศศิวิมล ศรีบุญ
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre
อลิษา ศรีชัยชนะ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ณัฐศร เเก้วมุงคุณ
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ชาลินี แสนอุบล
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ณัฐกฤตา เพ็งธรรม
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
ศิริวัฒน์ วงษ์คำ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
พุทธิดา แซ่ตั้ง
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team