ธิดารัตน์ คำใบศรี


กิจกรรมวันไหว้ครู
เขียนโดย ธิดารัตน์ คำใบศรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้จัดวันไหว้ครูในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ค่ะเรื่องราวอื่น ๆ ของ ธิดารัตน์ คำใบศรี

แรงบันดาลใจในการเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ธิดาภรณ์ สุยอย
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
พิมพ์อัปสร บุญญาพิทักษ์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
โชติรัตน์ คำเเสง
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
พัชรินทร์ แปดทิพย์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
เอกลักษณ์ เคหะฐาน
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
สุชาดา มะลิลา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre
มิเชลล์ ศรีงาม
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team