อภิเชษฐ์ ชัยกิจ


เเรงบันดาลใจการเรียน
เขียนโดย อภิเชษฐ์ ชัยกิจ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

เเรงบันดาลใจการเรียนก็คือสึกษาความรู้เพื่อนำไปใช้ในอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็น นักธุรกิจ เพราะคำว่า ธุรกิจคือเเรงบันดาลใจทั่ผมยังสู้ในการเรียนเเละยัง ทำเพื่อคนทางบ้านให้เห็นสิ่งที่ผมจะทำเรื่องราวอื่น ๆ ของ อภิเชษฐ์ ชัยกิจ

เเรงบันดาลใจการเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ความพากพูมใจงานจบการศึกษา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
ทัศนัย มนเจริญ
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
เมวดี อยู่เย็น
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ประเสริฐ ทีหอคำ
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ณัฐพงษ์ ชัยบุตร
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre
สริสา ศรีจันทร์
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre
ชลธิชา สมจิตร
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
บูรพา หิมวัน
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team