กันต์ฤทัย ศรีธร


Big cleaning day !!
เขียนโดย กันต์ฤทัย ศรีธร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

วัน big cleaning day กิจกรรมรด. นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3 ไปบำเพ็ญประโยชน์โดยการขุดหินทับน้ำที่เป็นแอ่ง เพื่อให้รถที่สัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นเรื่องราวอื่น ๆ ของ กันต์ฤทัย ศรีธร

• แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ •
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ความภาคภูมิใจของฉัน !!
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
Big cleaning day !!
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพัทลุง สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
Arisa Phengsuk
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
จุฑามาส จันธิบดี
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
woradet tanuwan
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
นัฐวุฒิ บุญเลิศ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
กฤติยา วงศ์อ่อน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
พิเชฐ เหล่าพิเดช
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
สุทัตตา สาวิเสน
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team