ณัฐวุฒิ ชุยเสนา


วัน Big creanning day
เขียนโดย ณัฐวุฒิ ชุยเสนา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

ในวันพุธ ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้ทำกิจกรรมวัน big creannigday เพื่อลดขยะภายในโรง และทางนศท.โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้ทำความสะอาดตามร่องน้ำต่างๆนะขอรับ
รด. รักเดียว รักมั่นคง แน่นอนเรื่องราวอื่น ๆ ของ ณัฐวุฒิ ชุยเสนา

ร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วัน Big creanning day
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่ความเป็นเลิส
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันวิทยาศาสตร์ & อาเซียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
หน.หมวด
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
มุกดารัตน์ เกตุแกัว
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
นฤมล โทสาลี
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre
ณัฐวดี จันทโคตร
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
รุ้งชีวรรณ รัตนอุดม
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
พรเพ็ญ สินสิทธิ์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ฐิติกร งามเลิศ
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre
ธนนันท์ ดวงหิรัญ
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team