น.ส.ชนาพร เข็มมา


กิจกรรม Open House
เขียนโดย น.ส.ชนาพร เข็มมา โรงเรียน

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้รับหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ หรือ ฝ่ายลงทะเบียนค่ะเรื่องราวอื่น ๆ ของ น.ส.ชนาพร เข็มมา

กิจกรรม Open House
โรงเรียน
กิจกรรม Open House
โรงเรียน


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
สรวีย์ ตุ่มภา
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre
นนทกร ขอผึ้ง
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre
สุธิตา คุณชัยภูมิ
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre
พีรพัฒน์ ึเจริญศรี
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
เจนวรี คิดการ
โรงเรียนด่านช้างวิทยา


5 Terre
ไตรภพ งามสง่า
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre
เจนจิรา วงอ่อน
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team