นริสรา เมากาเขียนโดย นริสรา เมากา โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย) 6023

รางวัลชนะเลิศการเเข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี


เรื่องราวอื่น ๆ ของ นริสรา เมากา

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

อบรมนักเรียนเเก่นนำ 29-30/10/61
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทดสอบ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลง tekami ในงาน Open Home
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
ให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
อรทัย มงคลยุทธ
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา


5 Terre
ณัฏฐณิชา บัวแก้ว
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


5 Terre
Somsak Makmun
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre
พลอยลดา มุธาพร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
อัศภาวดี ประสงค์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
นพนาถ ศิริมาตร
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre
ธีรพัทธ์ ตรีรัตน์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team