พรสวรรค์ เมืองกระจ่าง


ร่วมงานTOBE NUMBER 1 ระดับประเทศ
เขียนโดย พรสวรรค์ เมืองกระจ่าง โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)

เข้าร่วมงาน TOBE NUMBER 1 ระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ต้นแบบระดับเงิน ปีที่1 ที่อิมแพคเมืองทองธานี เรื่องราวอื่น ๆ ของ พรสวรรค์ เมืองกระจ่าง

ร่วมงานTOBE NUMBER 1 ระดับประเทศ
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre
พุทธิดา แซ่ตั้ง
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์


5 Terre
โยธกา สุกใส
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
กุลธิดา เพชรคง
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre
ธิดารัตน์ ฤทธิ์สิงห์
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
สถาพร พงศ์อร่าม
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา


5 Terre
เจนจิรา วงอ่อน
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre
ชลชาติ สายคำ
โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team