นาตาลี ดีมากมาย


Workshop การเล่นเครื่องเพอคัชชั่นขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน
เขียนโดย นาตาลี ดีมากมาย โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1

          เครื่อง Percussion เป็นเครื่องดนตรีที่มีการเล่นหลากหลายในการเล่นมากมายเครื่อง percussion มีหลากหลายประเภทมาก และกลองก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีความน่าสนใจมากในการเล่นเรื่องราวอื่น ๆ ของ นาตาลี ดีมากมาย

หนังสั้นเรื่องแรกในชีวิ
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
เรียนการทำอาหารไทยสนุกจริงกินได้มั้ยมาดูกัน
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
Snare Solo Thailand Drumline 2015
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
แสดงโชว์ที่หน้าศาลากลางสมุทรปราการ..
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
Workshop การเล่นเครื่องเพอคัชชั่นขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน

 5 Terre
อัญธิกา ชัยมณี
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
พุทธิพงศ์ จึงสวัสดิ์
โรงเรียนสายธรรมจันทร์


5 Terre
จริยา อ่างมัจฉา
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre
ยุทธนา แก้วชื่น
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre
สุธิตา วรรณดร
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre
สายสุนีย์ กองทรัพย์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre
ศรชัย อ่ำเถื่อน
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team