Workshop การเล่นเครื่องเพอคัชชั่นขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน
เขียนโดย โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1

          เครื่อง Percussion เป็นเครื่องดนตรีที่มีการเล่นหลากหลายในการเล่นมากมายเครื่อง percussion มีหลากหลายประเภทมาก และกลองก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีความน่าสนใจมากในการเล่นเรื่องราวอื่น ๆ ของ

หนังสั้นเรื่องแรกในชีวิ
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
เรียนการทำอาหารไทยสนุกจริงกินได้มั้ยมาดูกัน
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
Snare Solo Thailand Drumline 2015
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
แสดงโชว์ที่หน้าศาลากลางสมุทรปราการ..
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1
Workshop การเล่นเครื่องเพอคัชชั่นขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)


5 Terre

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนเกาะสมุย


5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team