สีเทา ดู ใบบัว

ชูใจ แล ดู สีเทา

สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว

มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว

สีเทา มัว ดู อะไร

ชูใจ ไป หา สีเทา

สีเทา ดู ตัว อะไร

เกาะ ใบบัว