ชูใจ ถือ อะไร

ชูใจ ถือ โบ ใน มือ  ชูใจ ชู โบ

มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ

มานี แบ มือ ขอ โบ

โต ชู คอ ดู โบ

โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ

มานี ดุ โต