มานี พา โต ไป บ้าน

มานี เข้า ไป หา พ่อ

พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี

พ่อ นอน อ่าน นิทาน

พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน

มานี ไป ทำ อะไร มา

มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ

ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู

มี

มี

มี

มี

มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป

พ่อ ว่า จะ พา ไป