ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน

พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ

ปิติ ลา มานี และ ชูใจ

เจ้าแก่ ก็ ลา โต  และ สีเทา

ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน

มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ

มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน

ที่ บ้าน มี จำปี

ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ