ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ที่ ภูเขา

เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ

พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า

เจอ เสือ ก็ แย่  ชูใจ ว่า ถ้า รู้

ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป

มานี ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป

ปิติ ว่า

รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี