บทที่ ๑๓


นก

หมี

กระรอก


ลิง

 

 

มี

มี

และ

มี

ที่ ภูเขา มี  แยะ

มานี และ ชูใจ พอใจ

มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา

ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป

เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะ แยะ

ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้

เช้า เช้า ให้ มานี และ ชูใจ

มา รอ ที่ นี่

ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป