ปิติ ขี่ ม้า  ปิติ เกาะ คอ ม้า

เขา งอ เข่า เวลา  ขี่

มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า  ม้า  ตัว นี้ แก่

ปิติ ให้ ชื่อ ว่า  เจ้าแก่

โต ดู เจ้าแก่  สีเทา ก็ ดู เจ้าแก่