ชูใจ เกา คอ สีเทา เบา เบา

สีเทา ชู คอ พอใจ  มานี หัวเราะ

โต มา หา มานี  มานี  เกา หัว โต

โต ชู คอ ดีใจ  ชูใจ หัวเราะ

มานี พอใจ