ภูเขา
บ้านชูใจ
บ้านมานี
บ้านวีระ
สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอ
สวนสาธารณะ
สนามเด็กเล่น
ที่ทำการไปรษณีย์
โรงเรียน
สถานีตำรวจ
ตลาด
วัด
ที่ว่าการอำเภอ
แม่น้ำ
ป
บ้านปิติ


ทดลองสร้างโดย ศน.พรณรงค์ ทรัพย์คง