แบบฝึกอ่าน

ให้อ่านว่า

ดอ

อุ

ดุ

ดุ  ตุ  บุ  ปุ  จุ

ชุ  มุ  ลุ  ยุ  พุ

 

พายุ  สุรา  งูดุ  ปุปะ  กะชุ  เสาผุ

ในแพ  ดูแล  แบมือ  ถือแห

ปีมะแม  แหทะลุ  พอทุเลา

กะละแม  แลดูแพ  หาใบแด

ถือแห มา  หาใบชา  มาทำยา

มีพายุ  มุทะลุ  มีโคดุ  โถจุดี

ขอสำลี  มีเวลา  ทายาดำ

ตำยาทา  นำพาไป  กำไลมือ