แบบฝึกอ่าน

ให้อ่านว่า

ขอ

ออ

ขอ

ขอ  กอ  งอ  จอ  ตอ  นอ

ทอ  ปอ  ยอ  รอ  พอ  วอ  สอ  หอ

ให้อ่านว่า

มอ

อือ

มือ

มือ  ถือ  หือ  รือ

ให้อ่านว่า

บอ

แอ

แบ

แบ  แป  แก  แจ  แม

แห  แข  แถ  แส  แช

แพ  แล  แร  แค  แว

 

ปีจอ  ขอดู  ชูมือ

ถือดี  รีรอ  งอมือ

อือออ  พอดี  ตำตอ

จอแจ  แลดู  ถือแห  แบมือ

ถือกะทะ  ถือดีดี  มีมอมอ

มารออา  จะมาขอ  ปอกะเจา

เอามือถือ  มะละกอ